ZUS przestał opłacać swoim pracownikom składki ZUS. “I tak nie będzie już emerytur”

Składki są nieracjonalne ekonomicznie. Ciężkie czasy wymagają odważnych decyzji. Z tego założenia wyszło teraz kierownictwo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych komunikując 45 tysiącom pracowników zaskakującą decyzję. – Z dniem 1 lutego Zakład jako pracodawca przestanie odprowadzać składki emerytelne – czytamy w mejlu rozesłanym wewnętrzną pocztą. – Oceniamy to rozwiązanie za wysoce nieracjonalne ekonomicznie, zważywszy, że prawdopodobnie około…

Zobacz więcej →

Nie będzie żadnych emerytur, trzeba powiedzieć ludziom prawdę”.

3/4 Polaków pracuje w małych i średnich firmach, które wytwarzają 67%PKB, tymczasem nasi politycy wierzą w wielkie firmy i pod ich kątem tworzą prawo. Niestety korporacje zatrudniają zaledwie 1/4 Polaków – mówił podczas spotkania z kaliskimi przedsiębiorcami – Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jego zdaniem w Polsce jest obecnie ogromna potrzeba stworzenia regulacji…

Zobacz więcej →

ZUS zaczyna skąpić. Wyliczamy jak upada mit państwowej emerytury.

Ciągle zastanawiasz się, czy bycie za pan brat z ZUS-em się opłaca? Spójrz w takim razie na te dane: za ubiegły rok ZUS pomnożył składki przyszłych emerytów zaledwie o… 2,7 procent. To niemal trzy razy słabszy wynik niż w latach poprzednich i mniej niż profity z lokat bankowych, obligacji i funduszy. Wniosek? Opłaca się przejść…

Zobacz więcej →

Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część III – System Informatyczny

Reforma ubezpieczeń społecznych wprowadziła od 1 stycznia 1999r. nowe zasady ubezpieczenia, dla których realizacji powstał wymóg opracowania odpowiedniego systemu informatycznego. KSI zbudowany został z 7 systemów, które składają się z 254 (modułów) podsystemów odpowiadających za poszczególne zadania i funkcje. W dniu wejścia reformy w życie, ZUS nie był w najmniejszym stopniu przygotowany do jej wdrożenia,…

Zobacz więcej →

Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część II – Emerytury

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS (z późn. zm.), miała być integralną częścią zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych. Już w fazie wstępnej podzieliła ona ludzi na uprawnionych i pominiętych w uprawnieniach, na bogatych uprzywilejowanych i biednych — spauperyzowanych. Legislator podzielił łudzi na ubezpieczonych urodzonych : po 31 grudnia 1948r, przed…

Zobacz więcej →

Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część I – Renty

W odniesieniu do propozycji ministra Jerzego Hausnera należy zauważyć, że: renty z tytułu niezdolności do pracy były i są przyznawane osobom, które utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Kwestię te reguluje Ustawa z dnia 28 czerwca 1996r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym…

Zobacz więcej →

Argumenty aż nogi miękną !!!

ZUS – Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce – czyli jak oszukiwane jest pracujące społeczeństwo. Kłania się Wanda Brodowska pracownik I Oddziału ZUS w Warszawie. Jestem przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 80 w I Oddziale ZUS. Ja i moje trzy najbliższe koleżanki przechodziłyśmy i nadal przechodzimy drogę przez przysłowiową mękę. Mnie osobiście grożono…

Zobacz więcej →

Zatrudniam ludzi, czy mogę skorzystać również z optymalizacji ZUS?

Zatrudniam ludzi, czy mogę skorzystać również z optymalizacji ZUS?

Czy z programu optymalizacji kosztów ZUS mogą korzystać Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników ? TAK! Nasza oferta kierowana jest do osób odprowadzających pełne składki na

Zobacz więcej →

Warto założyć spółkę w UK

Warto założyć spółkę w UK?

Czy warto zarejestrować swoją spółkę w Wielkiej Brytanii i jeśli tak, to, dlaczego? Jak najbardziej warto zarejestrować swoją spółkę w Wielkiej Brytanii. Powodów jest wiele, przedstawiamy te najistotniejsze:

Zobacz więcej →

Czy to jest legalne rozwiązanie?

Czy to jest legalne rozwiązanie?

Spotykam się z różnymi opiniami na forach internetowych na temat optymalizacji ZUS. Czy to legalne? Optymalizacja ZUS nie jest próbą ominięcia czegokolwiek, nie jest próbą nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i bez wątpienia nie jest działaniem

Zobacz więcej →

Page 5 of 9