Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS

Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS?

Czy w przypadku rejestracji spółki w UK polski Sejm może zmienić przepisy ? Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej) i jednoczesnym zatrudnieniu w

Zobacz więcej →

Przykład angielskiej umowy o pracę

Przykład 2 umów o pracę w UK i tłumaczenie na język Polski

Zobacz więcej →

Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS ? TAK! Wspólnicy spółki cywilnej opłacający do tej pory składki do ZUS indywidualnie jako Przedsiębiorcy mogą wykorzystać proponowane przez naszą Firmę rozwiązania optymalizacji kosztów ZUS?

Jestem w spółce cywilnej, mogę przystąpić do programu?

Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS ? TAK!

Zobacz więcej →

Mam zaległości w ZUS - mogę płacić mniej prowadząc spółkę w UK?

Mam zaległości w ZUS – mogę płacić mniej prowadząc spółkę w UK?

Każdy Przedsiębiorca może dokonać wyrejestrowania w polskim ZUS, motywując to podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę w Anglii. Zaległości w opłacaniu składek nie ograniczają możliwości

Zobacz więcej →

Nie znam języka, mieszkam w Polsce - czy mogę być właścicielem spółki LTD

Mieszkam w Polsce, nigdy nie byłem w UK, nie znam angielskiego – Mogę być właścicielem spółki LTD?

Aby zarejestrować spółkę LTD, właściciele nie muszą być rezydentami w UK, jednak muszą mieć adres do korespondencji – prywatny oraz adres pod którym firma będzie zarejestrowana w

Zobacz więcej →

Prowadzę dwie firmy w Polsce, czy będę płacił dwa razy?

Prowadzę dwie firmy w Polsce, czy będę płacił dwa razy?

W Polsce prowadzę dwie różne działalności gospodarcze i do ZUS odprowadzam podwójną składkę zdrowotną od każdej działalności. Jak będzie z opłatami w przypadku zatrudnienia w UK ?

Zobacz więcej →

Na jakiej podstawie nie płacę ZUS w Polsce

Na jakiej podstawie nie płacę ZUS w Polsce?

Jaka jest podstawa prawna regulująca możliwość optymalizacji kosztów ZUS ? Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji

Zobacz więcej →

Czy muszę jechać do Anglii?

Czy muszę jechać do Anglii?

Czy konieczny jest wyjazd do Anglii, aby przystąpić do programu optymalizacji ZUS ? Czy muszę znać angielski? Jednorazowa osobista wizyta w Anglii jest niezbędna w celu otrzymania numeru ubezpieczenia NIN (National Insurance Number), pełniącego funkcję

Zobacz więcej →

Co się zmieni w mojej polskiej działalności?

Co się zmieni w mojej polskiej działalności?

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce – jakie zmiany mnie obejmą po zatrudnieniu się w spółce LTD jako dyrektor w Wielkiej Brytanii? Jedyna zauważalna zmiana to fakt, że nie płacisz składek do ZUS z chwilą zatrudnienia się w Spółce w Anglii. Twoja polska

Zobacz więcej →

national insurance number

Po co mi NIN ?

Do czego jest potrzebny National Insurance Number ? NIN jest konieczny do rejestracji podatnika w systemie podatkowym oraz socjalnym UK.  Jest on potrzebny, gdy chcemy starać się o zasiłki, wszelkiego rodzaju dodatki oraz przy naliczaniu emerytury.

Zobacz więcej →

Page 6 of 9