Program Partnerski

Czy podejmując współpracę z Waszą firmą muszę rekomendować do współpracy kolejne osoby?

Nie ma takiej konieczności. Skupiamy się głównie na minimalizacji kosztów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zobacz więcej →

Biuro rachunkowe

Co mam zrobić jak Wasza firma zbankrutuje?

Ponieważ jesteś właścicielem swojej spółki LTD, sytuacja jest podobna do tej w której jesteś właścicielem swojej polskiej działalności. Jeżeli nie podoba Ci się jakość obsługi Twojej polskiej firmy zmieniasz po prostu księgowego, ale Twoja firma działa dalej.

Zobacz więcej →

Szczegółowo o Umowie o pracę w UK

Szczegółowo o Umowie o pracę w UK

Częścią Twojego rozwiązania jest umowa o pracę w spółce brytyjskiej, której jesteś właścicielem. Poniżej kilka informacji, które z pewnością dadzą Ci szerszą perspektywę: Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku dla rodzimych przedsiębiorców otworzył się

Zobacz więcej →

Umowa o pracę w UK - Podstawy prawne

Umowa o pracę w UK – Podstawy prawne

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy

Zobacz więcej →

Przyklady zaswiadczenia o zarobkach dla Twoich potrzeb w Polsce

Przykłady zaświadczenia o zarobkach dla Twoich potrzeb w Polsce (banki, urząd)

Zobacz więcej →

Który z krajów zapewni mi bezpieczeństwo socjalne?

NIN (National Insurance Number) który uzyskujesz po wizycie w Job Centre Plus

Zobacz więcej →

Rozliczenie roczne z UK

Rozliczenie roczne Ciebie jako pracownika P-60 (Odpowiednik Pitu)

Zobacz więcej →

Swiadectwo pracy

Świadectwo pracy P-45

Zobacz więcej →

EHIC dla Ciebie i Twojej rodziny

Ubezpieczenie podstawowe w całej Unii Europejskiej EHIC dla Ciebie i Twojej rodziny (odnawiane co 5 lat)

Zobacz więcej →

Ubezpieczenie pełne na terenie całej Polski A6

Ubezpieczenie pełne na terenie całej Polski A6 wraz z lekarzem rodzinnym, badaniami, specjalistami

Zobacz więcej →

Page 8 of 9