Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Część I – Renty

W odniesieniu do propozycji ministra Jerzego Hausnera należy zauważyć, że: renty z tytułu niezdolności do pracy były i są przyznawane osobom, które utraciły całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Kwestię te reguluje Ustawa z dnia 28 czerwca 1996r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym…

Zobacz więcej →

Argumenty aż nogi miękną !!!

ZUS – Raport o stanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce – czyli jak oszukiwane jest pracujące społeczeństwo. Kłania się Wanda Brodowska pracownik I Oddziału ZUS w Warszawie. Jestem przewodniczącą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność 80 w I Oddziale ZUS. Ja i moje trzy najbliższe koleżanki przechodziłyśmy i nadal przechodzimy drogę przez przysłowiową mękę. Mnie osobiście grożono…

Zobacz więcej →

Zatrudniam ludzi, czy mogę skorzystać również z optymalizacji ZUS?

Zatrudniam ludzi, czy mogę skorzystać również z optymalizacji ZUS?

Czy z programu optymalizacji kosztów ZUS mogą korzystać Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników ? TAK! Nasza oferta kierowana jest do osób odprowadzających pełne składki na

Zobacz więcej →

Warto założyć spółkę w UK

Warto założyć spółkę w UK?

Czy warto zarejestrować swoją spółkę w Wielkiej Brytanii i jeśli tak, to, dlaczego? Jak najbardziej warto zarejestrować swoją spółkę w Wielkiej Brytanii. Powodów jest wiele, przedstawiamy te najistotniejsze:

Zobacz więcej →

Czy to jest legalne rozwiązanie?

Czy to jest legalne rozwiązanie?

Spotykam się z różnymi opiniami na forach internetowych na temat optymalizacji ZUS. Czy to legalne? Optymalizacja ZUS nie jest próbą ominięcia czegokolwiek, nie jest próbą nie płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i bez wątpienia nie jest działaniem

Zobacz więcej →

Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS

Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS?

Czy w przypadku rejestracji spółki w UK polski Sejm może zmienić przepisy ? Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej) i jednoczesnym zatrudnieniu w

Zobacz więcej →

Przykład angielskiej umowy o pracę

Przykład 2 umów o pracę w UK i tłumaczenie na język Polski

Zobacz więcej →

Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS ? TAK! Wspólnicy spółki cywilnej opłacający do tej pory składki do ZUS indywidualnie jako Przedsiębiorcy mogą wykorzystać proponowane przez naszą Firmę rozwiązania optymalizacji kosztów ZUS?

Jestem w spółce cywilnej, mogę przystąpić do programu?

Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS ? TAK!

Zobacz więcej →

Mam zaległości w ZUS - mogę płacić mniej prowadząc spółkę w UK?

Mam zaległości w ZUS – mogę płacić mniej prowadząc spółkę w UK?

Każdy Przedsiębiorca może dokonać wyrejestrowania w polskim ZUS, motywując to podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę w Anglii. Zaległości w opłacaniu składek nie ograniczają możliwości

Zobacz więcej →

Nie znam języka, mieszkam w Polsce - czy mogę być właścicielem spółki LTD

Mieszkam w Polsce, nigdy nie byłem w UK, nie znam angielskiego – Mogę być właścicielem spółki LTD?

Aby zarejestrować spółkę LTD, właściciele nie muszą być rezydentami w UK, jednak muszą mieć adres do korespondencji – prywatny oraz adres pod którym firma będzie zarejestrowana w

Zobacz więcej →

Page 6 of 9