Prowadzę dwie firmy w Polsce, czy będę płacił dwa razy?

Prowadzę dwie firmy w Polsce, czy będę płacił dwa razy?

W Polsce prowadzę dwie różne działalności gospodarcze i do ZUS odprowadzam podwójną składkę zdrowotną od każdej działalności. Jak będzie z opłatami w przypadku zatrudnienia w UK ?

Zobacz więcej →

Na jakiej podstawie nie płacę ZUS w Polsce

Na jakiej podstawie nie płacę ZUS w Polsce?

Jaka jest podstawa prawna regulująca możliwość optymalizacji kosztów ZUS ? Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji

Zobacz więcej →

Czy muszę jechać do Anglii?

Czy muszę jechać do Anglii?

Czy konieczny jest wyjazd do Anglii, aby przystąpić do programu optymalizacji ZUS ? Czy muszę znać angielski? Jednorazowa osobista wizyta w Anglii jest niezbędna w celu otrzymania numeru ubezpieczenia NIN (National Insurance Number), pełniącego funkcję

Zobacz więcej →

Co się zmieni w mojej polskiej działalności?

Co się zmieni w mojej polskiej działalności?

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce – jakie zmiany mnie obejmą po zatrudnieniu się w spółce LTD jako dyrektor w Wielkiej Brytanii? Jedyna zauważalna zmiana to fakt, że nie płacisz składek do ZUS z chwilą zatrudnienia się w Spółce w Anglii. Twoja polska

Zobacz więcej →

national insurance number

Po co mi NIN ?

Do czego jest potrzebny National Insurance Number ? NIN jest konieczny do rejestracji podatnika w systemie podatkowym oraz socjalnym UK.  Jest on potrzebny, gdy chcemy starać się o zasiłki, wszelkiego rodzaju dodatki oraz przy naliczaniu emerytury.

Zobacz więcej →

Czy dalej będę mógł prowadzić działalność w Polsce?

Czy dalej będę mógł prowadzić działalność w Polsce?

Czy po założeniu wspólnie z żoną spółki LTD w Anglii, przystąpieniu do ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii i po wyrejestrowaniu się z ZUS, możemy nadal prowadzić swoje

Zobacz więcej →

Mogę dalej leczyć się w Polsce?

Mogę dalej leczyć się w Polsce?

Jak wygląda dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce, skoro nie płacę składek na NFZ? Na podstawie karty EHIC masz prawo do bezpłatnej podstawowej opieki medycznej w dowolnym kraju UE (a zatem także i w Polsce). Płatnikiem w tym przypadku jest National Health Service –

Zobacz więcej →

Gdzie zapłacę podatek?

Gdzie zapłacę podatek?

Czy dochód uzyskiwany w Anglii muszę wykazywać również w Polsce? Dochody uzyskane na terenie Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce! Ich wysokość wpływa jedynie na określenie właściwego wskaźnika do naliczania podatku z

Zobacz więcej →

Muszę mieszkać w Wielkiej Brytanii?

Muszę mieszkać w Wielkiej Brytanii?

Czy miejsce mojego stałego zameldowania w Polsce ma jakikolwiek wpływ na możliwość prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii? Miejsce stałego zameldowania w Polsce w żaden sposób nie wyklucza możliwości podjęcia zatrudnienia w brytyjskiej firmie w Anglii. Od

Zobacz więcej →

Kto może mnie kontrolować?

Kto może mnie kontrolować?

Czy jest jakaś instytucja w Polsce, która może dokonać kontroli mojej pracy dla firmy w Wielkiej Brytanii? Czy muszę okazać np. bilety do Anglii, rachunki za koszty pobytu itp? Polskie urzędy obejmują swoim zasięgiem działania i czynności realizowane przez obywateli polskich

Zobacz więcej →

Page 7 of 9