Przykład angielskiej umowy o pracę

Przykład 2 umów o pracę w UK i tłumaczenie na język Polski

Zobacz więcej →

Szczegółowo o Umowie o pracę w UK

Szczegółowo o Umowie o pracę w UK

Częścią Twojego rozwiązania jest umowa o pracę w spółce brytyjskiej, której jesteś właścicielem. Poniżej kilka informacji, które z pewnością dadzą Ci szerszą perspektywę: Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku dla rodzimych przedsiębiorców otworzył się

Zobacz więcej →

Umowa o pracę w UK - Podstawy prawne

Umowa o pracę w UK – Podstawy prawne

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy

Zobacz więcej →

Przyklady zaswiadczenia o zarobkach dla Twoich potrzeb w Polsce

Przykłady zaświadczenia o zarobkach dla Twoich potrzeb w Polsce (banki, urząd)

Zobacz więcej →

Który z krajów zapewni mi bezpieczeństwo socjalne?

NIN (National Insurance Number) który uzyskujesz po wizycie w Job Centre Plus

Zobacz więcej →

Rozliczenie roczne z UK

Rozliczenie roczne Ciebie jako pracownika P-60 (Odpowiednik Pitu)

Zobacz więcej →

Swiadectwo pracy

Świadectwo pracy P-45

Zobacz więcej →

EHIC dla Ciebie i Twojej rodziny

Ubezpieczenie podstawowe w całej Unii Europejskiej EHIC dla Ciebie i Twojej rodziny (odnawiane co 5 lat)

Zobacz więcej →

Ubezpieczenie pełne na terenie całej Polski A6

Ubezpieczenie pełne na terenie całej Polski A6 wraz z lekarzem rodzinnym, badaniami, specjalistami

Zobacz więcej →

Przykład Twojego Payslip (odpowiednik RMUA)

Przykład Twojego Payslip (odpowiednik RMUA)

Zobacz więcej →

Page 1 of 2