Co się zmieni w mojej polskiej działalności?

Co się zmieni w mojej polskiej działalności?

Prowadzę działalność gospodarczą w Polsce – jakie zmiany mnie obejmą po zatrudnieniu się w spółce LTD jako dyrektor w Wielkiej Brytanii? Jedyna zauważalna zmiana to fakt, że nie płacisz składek do ZUS z chwilą zatrudnienia się w Spółce w Anglii. Twoja polska

Zobacz więcej →

national insurance number

Po co mi NIN ?

Do czego jest potrzebny National Insurance Number ? NIN jest konieczny do rejestracji podatnika w systemie podatkowym oraz socjalnym UK.  Jest on potrzebny, gdy chcemy starać się o zasiłki, wszelkiego rodzaju dodatki oraz przy naliczaniu emerytury.

Zobacz więcej →

Czy dalej będę mógł prowadzić działalność w Polsce?

Czy dalej będę mógł prowadzić działalność w Polsce?

Czy po założeniu wspólnie z żoną spółki LTD w Anglii, przystąpieniu do ubezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii i po wyrejestrowaniu się z ZUS, możemy nadal prowadzić swoje

Zobacz więcej →

Mogę dalej leczyć się w Polsce?

Mogę dalej leczyć się w Polsce?

Jak wygląda dostęp do opieki zdrowotnej w Polsce, skoro nie płacę składek na NFZ? Na podstawie karty EHIC masz prawo do bezpłatnej podstawowej opieki medycznej w dowolnym kraju UE (a zatem także i w Polsce). Płatnikiem w tym przypadku jest National Health Service –

Zobacz więcej →

Gdzie zapłacę podatek?

Gdzie zapłacę podatek?

Czy dochód uzyskiwany w Anglii muszę wykazywać również w Polsce? Dochody uzyskane na terenie Wielkiej Brytanii nie podlegają opodatkowaniu w Polsce! Ich wysokość wpływa jedynie na określenie właściwego wskaźnika do naliczania podatku z

Zobacz więcej →

Muszę mieszkać w Wielkiej Brytanii?

Muszę mieszkać w Wielkiej Brytanii?

Czy miejsce mojego stałego zameldowania w Polsce ma jakikolwiek wpływ na możliwość prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii? Miejsce stałego zameldowania w Polsce w żaden sposób nie wyklucza możliwości podjęcia zatrudnienia w brytyjskiej firmie w Anglii. Od

Zobacz więcej →

Kto może mnie kontrolować?

Kto może mnie kontrolować?

Czy jest jakaś instytucja w Polsce, która może dokonać kontroli mojej pracy dla firmy w Wielkiej Brytanii? Czy muszę okazać np. bilety do Anglii, rachunki za koszty pobytu itp? Polskie urzędy obejmują swoim zasięgiem działania i czynności realizowane przez obywateli polskich

Zobacz więcej →

Będę wiedział ile składek jest na moim koncie w Anglii?

Będę wiedział ile składek jest na moim koncie w Anglii?

Czy korzystający z programu optymalizacji kosztów ZUS ma wgląd do wysokości odprowadzanych składek do HMRC, odpowiednika Polskiego ZUS w Wielkiej Brytanii?

Zobacz więcej →

Rezygnuję, co stanie się z moimi składkami w Anglii

Rezygnuję, co stanie się z moimi składkami w Anglii?

Co się dzieje w przypadku rezygnacji z optymalizacji ZUS i zakończenia pracy w Wielkiej Brytanii – jaki jest los opłacanych w trakcie trwania zatrudnienia składek na ubezpieczenie społeczne?

Zobacz więcej →

Jak odbiorę należną mi emeryturę i skąd?

Jak odbiorę należną mi emeryturę i skąd?

Jeżeli Pracownik przepracował w Polsce np. 15 lat, zaś w Wielkiej Brytanii tylko 5 lat, to czy w wieku emerytalnym należą mu się dwie emerytury, czy też musi zdecydować, którą chce otrzymywać? Prawo do brytyjskiej emerytury przysługuje za każdy pełny przepracowany

Zobacz więcej →

Page 2 of 3