Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS

Jak trwałym rozwiązaniem jest optymalizacja kosztów ZUS?

Czy w przypadku rejestracji spółki w UK polski Sejm może zmienić przepisy ?

Należy pamiętać, iż w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (lub spółki cywilnej) i jednoczesnym zatrudnieniu w innym kraju Unii, taka osoba podlega pod dyrektywy unijne a nie przepisy lokalne, zatem wszelkie ich zmiany tutaj nie mają wpływu na program optymalizacji kosztów ZUS.

Polski ustawodawca wpływa na zmianę i stanowienie przepisów lokalnych – polskich.

Nasi Klienci korzystają z rozwiązań określonych dyrektywami unijnymi, których treść polski ustawodawca musi respektować. Polskie prawo musi być zgodne z nadrzędnym – unijnym, inaczej nie ma zastosowania.

Zmiana rzeczonych przepisów w krótkim czasie nie jest możliwa. Tak długo jak Polska będzie krajem członkowskim Unii Europejskiej, tak długo dopuszczalne będzie optymalizowanie kosztów ZUS w naszym programie.

Leave A Response

* Denotes Required Field