Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS ? TAK! Wspólnicy spółki cywilnej opłacający do tej pory składki do ZUS indywidualnie jako Przedsiębiorcy mogą wykorzystać proponowane przez naszą Firmę rozwiązania optymalizacji kosztów ZUS?

Jestem w spółce cywilnej, mogę przystąpić do programu?

Czy wspólnicy spółki cywilnej również mogą skorzystać z optymalizacji kosztów ZUS ?

TAK!

Wspólnicy spółki cywilnej opłacający do tej pory składki do ZUS indywidualnie jako Przedsiębiorcy mogą wykorzystać proponowane przez naszą Firmę rozwiązania optymalizacji kosztów ZUS.

Leave A Response

* Denotes Required Field