Mam zaległości w ZUS - mogę płacić mniej prowadząc spółkę w UK?

Mam zaległości w ZUS – mogę płacić mniej prowadząc spółkę w UK?

Każdy Przedsiębiorca może dokonać wyrejestrowania w polskim ZUS, motywując to podjęciem zatrudnienia na umowę o pracę w Anglii.

Zaległości w opłacaniu składek nie ograniczają możliwości skorzystania z Naszej oferty.

Zaległości w opłacaniu składek nie mają również żadnego wpływu na fakt wyrejestrowania, jednak miej świadomość, iż niezależnie od Twojej aktualnej sytuacji ubezpieczeniowej, ZUS ma prawo domagać się opłacenia zaległych składek wraz z odsetkami.

Leave A Response

* Denotes Required Field