Na jakiej podstawie nie płacę ZUS w Polsce

Na jakiej podstawie nie płacę ZUS w Polsce?

Jaka jest podstawa prawna regulująca możliwość optymalizacji kosztów ZUS ?

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed wewnętrznymi przepisami państw członkowskich UE. Oznacza to, że w przypadku kolizji przepisów krajowych z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze przepisy wspólnotowe.

Od 1 maja 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.
Możemy swobodnie podróżować po terytorium wspólnoty, osiedlać się, podejmować pracę, studiować.

Zasady ustalenia właściwego ustawodawstwa określają następujące akty prawne:

Leave A Response

* Denotes Required Field