Przykłady właściwego naliczania prowizji

Przykłady właściwego naliczania prowizji

Przykłady właściwego naliczania prowizji:

PRZYKŁAD 1

PH zarekomendował 7 klientów do programu bezpośrednio.
Trzy z siedmiu osób bezpośrednich poleciły po 4 klientów na Nasz program.

Jego kwota bazowa wynosi 70zł za klienta bezpośredniego i 20zł za każdego klienta z 2 poziomu stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 70 zł a 50 zł podległych PH (Patrz tabela kwalifikacji).

Poziom 1 7 x 70zł = 490zł 490zł
Poziom 2 12 x 20zł = 240zł 240zł
Poziom 3 Brak kwalifikacji —–
Poziom 4 Brak kwalifikacji —–

Wysokość prowizji należnej PH wynosi 730zł

 

PRZYKŁAD 2

W momencie gdy PH (Przedstawiciel Handlowy) posiada 16 bezpośrednich klientów osiem z szesnastu osób bezpośrednich poleciły po 5 klientów na Nasz program.

W trzecim poziomie współpracownika z 40 klientów pośrednich co czwarty z nich polecił 4 osoby.

Kwota bazowa dla PH wynosi 90zł za klienta bezpośredniego i 40 złotych za każdego klienta z następnego poziomu prowizyjnego stanowiące różnicę pomiędzy wynagrodzeniem 90 zł a 50 zł podległych PH.  Różnica jest na poziomie 40 zł ponieważ nie ma osoby w strukturze PH zaangażowanej na podobnym poziomie, która osiągnęła kwotę bazową 70zł co zmniejszyłoby różnicę prowizyjną do 20 zł od części klientów z trzeciego poziomu.

Współpracownik dodatkowo otrzymuje telefon komórkowy z opłaconym abonamentem na 1 rok czasu.

Poziom 1 16 x 90zł = 1440zł 1440zł
Poziom 2 40 x 40zł = 1600zł 1600zł
Poziom 3 40 x 40zł = 1600zł 1600zł
Poziom 4 Brak kwalifikacji ——

Wysokość prowizji należnej PH wynosi 4 6400zł

 

PRZYKŁAD 3

W przypadku gdy PH (Przedstawiciel Handlowy) posiada 51 bezpośrednich klientów 20 z pięćdziesięciu jeden osób bezpośrednich poleciły po 5 klientów na Nasz program i 3 osoby zarekomendowały po 15 osób.

W drugim poziomie Przedstawiciela jest w takim razie 145 klientów pośrednich, co czwarty z nich (36 osób) polecił 5 osób (36 x 5 = 180 osób w poziomie 3). Kolejnym założeniem jest to, że co czwarty ze 180 osób w trzecim poziomie rekomenduje tylko 5 osób.  Razem w czwartym poziomie PH posiada (45 x 5 ) 225 klientów.

Kwota bazowa dla PH wynosi już 200 złotych za klienta bezpośredniego i 130 złotych za każdego klienta z drugiego poziomu prowizyjnego pomniejszone o 50 zł wynagrodzenia wypłaconego osobie, która zarekomendowała klientów PH w drugim poziomie.

Przeanalizujmy dokładnie krok po kroku poniższy przypadek:

Poziom 1 51 x 200zł = 10 200zł 10 200zł
Poziom 2 100 x 80zł(130zł – 50zł) = 8 000zł 8 000zł
Poziom 2 45 x 60zł(130zł -70zł) = 2 700zł 2 700zł
Poziom 3 180 x 40zł = 7 200zł 7 200zł
Poziom 4 225 x 20zł = 4 500zł 4 500zł
Premia dodatkowa za 51 klientów x 10zł = 510zł 510zł

Wysokość prowizji należnej PH wynosi 33 110zł

+ Przy stawce bazowej 130 zł Przedstawiciel otrzymał komputer typu laptop 2 rodzaje do wyboru (Apple, Dell)
+ Dodatkowa premia 10 zł za każdego klienta bezpośredniego po przekroczeniu 51 klientów, gdyby w strukturze był ktoś równie mocno zaangażowany jak PH i osiągnął jego poziom.

Leave A Response