Szczegółowo o Umowie o pracę w UK

Szczegółowo o Umowie o pracę w UK

Częścią Twojego rozwiązania jest umowa o pracę w spółce brytyjskiej, której jesteś właścicielem.

Poniżej kilka informacji, które z pewnością dadzą Ci szerszą perspektywę:

Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku dla rodzimych przedsiębiorców otworzył się ogromny rynek zbytu zarówno na towary jak i usługi. Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z akcesji Polscy przedsiębiorcy otrzymali również możliwość korzystania z przyjaznego prawa, które od 2004 roku pozwala legalnie optymalizować koszty prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej.

Prowadząc działalność gospodarczą dbasz o odpowiedni wynik finansowy, przy zachowaniu reguł i norm. Tylko wtedy możesz cieszyć się wynikami swojej pracy lub inwestycji, jeżeli dzielisz tą radość z bliskimi lub pomagasz bardziej potrzebującym.

Jeżeli nie zmniejszasz jeszcze kosztów prowadzenia działalności to spójrz jakie to proste:

Niezwłocznie masz prawo legalnie zatrudnić się w brytyjskiej spółce (Twojej spółce) i prowadząc dalej swoją działalność gospodarczą nie podlegać wogóle pod ustawodawstwo Polskie a co za tym idzie nie mieć obowiązku płacenia składek na ZUS, które już dzisiaj wynoszą ponad 1070zł miesięcznie.

Dlaczego proponuję płacić składki na Ubezpieczenie Społeczno-Emerytalne w innym kraju zobacz tutaj.

Jak widzisz sytuacja jest opłakana.

Jeżeli masz okazję mieć dużo więcej korzyści z innego kraju, to dlaczego właśnie nie płacić tam składek na ZUS?

– 4 krotnie wyższa emerytura i gwarantowana przez UK;
a dodatkowo … oszczędności w wysokości ponad 5 000 zł w skali roku,

Chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam na bezpłatny webinar w każdy czwartek. Zarejestrować się możesz TUTAJ.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą oraz mająca zatrudnienie w Wielkiej Brytanii zyskuje:

  1. kompletne, legalne i skuteczne wyłączenie zarówno z ubezpieczenia społecznego jak też z ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS – innymi słowy, przedsiębiorca od tej chwili w ogóle nie podlega pod ubezpieczenie w polskim ZUS;
  2. podstawową ochronę zdrowotną obowiązującą w całej Unii Europejskiej dla pracownika zatrudnionego na umowie o pracę oraz dla członków jego rodziny z tyt. działalności gospodarczej;
  3. brak konieczności rekomendacji do nowego Programu nowych osób celem uzyskania namacalnych korzyści finansowych;
  4. nie musisz kupować polis i innych produktów finansowych zaciągając w ten sposób długoterminowe zobowiązania finansowe;
  5. Nie nakazujemy Ci zamykania dotychczasowej firmy lub jej przekształcenia w inną formę prawną;
  6. ciągłość ubezpieczenia liczonego do gwarantowanej emerytury według przepisów unijnych;
  7. gwarantowana roczna optymalizacja składek ZUS na poziomie ponad: 5 000zł;
  8. możliwość osiągnięcia dodatkowego, stabilnego dochodu pasywnego za poleconych do Naszego programu przedsiębiorców;
  9. ciągłość prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Polsce bez jakichkolwiek zmian, wyrzeczeń i utrudnień;
  10. uniknięcie podwójnego opodatkowania z tytułu zatrudnienia w UK oraz własnej działalności gosp. w Polsce;

Ze wszystkich tych oczywistych powodów powinienem otrzymać od Ciebie informację zwrotną, kiedy chcesz o tym rozwiązaniu dowiedzieć się więcej.

Leave A Response

* Denotes Required Field