Tonący ZUS chce ozusować wszystko!

Nowy mechanizm ozusowania tylko części umów-zleceń proponowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, został niespodzianie skrytykowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Państwowa instytucja ostrzegała, że projekt – po wprowadzeniu w życie – doprowadzi do eskalacji sporów między płatnikiem a zleceniobiorcą.

Remedium, które proponuje ZUS, zaskoczyło jednak przedstawicieli biznesu. Zakład proponuje, by obciążyć składkami emerytalnymi i rentowymi wszystkie umowy-zlecenia.

Wszyscy na tym skorzystają?

Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Jacek Dziekan argumentuje, że takie rozwiązanie byłoby korzystne dla wszystkich, w tym dla Zus-u, który byłby w ten sposób zasilany dodatkowymi wpływami ze składek. Uprościłoby także – jego zdaniem – relacje ubezpieczony-płatnik, gdyż wyeliminowane zostałyby sytuacje sporne, w których na przykład za błędne zsumowanie podstawy wymiaru przez ubezpieczonego odpowiedzialność ponosi płatnik.

„Pomysł ZUS jest kuriozalny i oceniam go krytycznie. Gdy się nie przeprowadza reform finansów publicznych, dąży się do opodatkowania i oskładkowania wszystkiego, co możliwe” – komentuje Wojciech Nagel, ekspert Business Centre Club (BCC) ds. ubezpieczeń społecznych.

„Zamiast obciążać składkami wszystkie umowy-zlecenia i przysparzać ZUS większych dochodów, rząd powinien stworzyć jasne prawo, które nie spowoduje opisywanych problemów” – dodaje Wojciech Nagel. …więcej

Leave A Response